Liên hệ

LIÊN HỆ


*Website: http://nhocchip.nhoc.one/

**Địa chỉ:  Đường 30/4,  Xuân Khánh, Ninh Kiều, TP Cần Thơ

***Điện thoại: 0869.896.571


__________________________________________________

  ♥ NHOC – CHIP ♥  

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH

_________________________________________________

    Nội Dung Liên Hệ